Thứ năm, 05/05/2011, 09:34

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng khu vực miền Trung-Tây Nguyên

- Sáng 4/5, tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.


Đồng chíĐinh Thế Huynh -Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ươngĐảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ươngphát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểukhai mạcHội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 17/3/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiệnNghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 04-HD/BTG ngày 25/3/2011 về việc học tập Chỉ thị nêu trên và trực tiếp tổ chức các lớp học cho một số đối tượng. Sau các lớp học dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương được tổ chức tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, lớp học tại TP Đà Nẵng sẽ diễn ra trong 3 ngày (4, 5, 6/5/2011) với số lượng học viên khoảng 200 đồng chí, gồm đại diện Thường trực các tỉnh uỷ, thành uỷ; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy; báo cáo viên các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Trong thời gian tham gia lớp học, các học viên sẽ nghe thuyết trình và tham giathảo luận về các văn kiện quan trọng của Đại hội XI của Đảng là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) tại Đại hội XI, Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi). Các đại biểu cũng nghe Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn và thảo luận về việc triển khai tổ chức học tập, quán triệt tại địa phương, cơ sở.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Lớp học sẽ nghe đầy đủ, chính xác nội dung các văn kiện, dành thời gian làm rõ những luận điểm cơ bản và những điểm mới của văn kiện. Trong quá trình học tập, thảo luận sẽ có sự liên hệ thực tiễn, gắn với cuộc đấu tranh tư tưởng, chính trị hiện nay. Mỗi học viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm, thật sự nghiêm túc trong thảo luận, trao đổi...

Đồng chí đề nghị,sau lớp học, các học viên sẽ cùng tập thể địa phương, đảng bộ, đơn vị mình xây dựng chương trình hành động, tổ chức các lớp học tập, quán triệt và đưa Nghị quyết Đại hội XI đi vào cuộc sống trên cơ sở nắm vững quan điểm, mục tiêu, định hướng, giải pháp nêu trong các văn kiện Đại hội XI, gắn với thực tiễn ở địa phương, cơ sở. Trong quá trình tổ chức triển khai, quán triệt, học tập các văn kiện Đại hội XI của Đảng và các văn bản có liên quan không được làm chiếu lệ, qua loa mà phải hết sức thiết thực, nghiêm túc./.

Báo ĐT.ĐCS

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Trong nước
Get the Flash Player to see this rotator.