Thứ tư, 17/03/2010, 14:51

Đề cương và gợi ý trả lời câu hỏi về Bác Hồ, Nguyễn Văn Linh

Câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề "Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ", tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh "hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân"phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân"

GỢI Ý TRẢ LỜI

Câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề "Bác Hồ với Hưng Yên,
Hưng Yên với Bác Hồ", tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh "hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân"

Câu 1:

Hưng Yên là quê hương của bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ. Hãy cho biết địa danh cụ thể (thôn, xã, huyện)?

Gợi ý trả lời:

Hưng Yên là quê hương của bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ. Địa danh đó là thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu.

Câu 2:

Bác Hồ đã về thăm và làm việc với tỉnh Hưng Yên bao nhiêu lần? Hãy nêu thời gian, địa điểm những lần Bác về Hưng Yên?

Gợi ý trả lời:

Bác đã 10 lần về thăm và làm việc với tỉnh Hưng Yên

- Lần thứ nhất: Ngày 10-1-1946, Bác về thăm Hưng Yên và nói chuyện với cán bộ và nhân dân tại thị xã Hưng Yên (nay là thành phố Hưng Yên).

- Lần thứ hai: Ngày 21-10-1946, sau khi kết thúc chuyến thăm nước Pháp theo lời mời của Chính phủ Pháp, Hồ Chủ tịch về nước bằng tàu thuỷ. Từ Hải Phòng đến Hà Nội bằng tàu hoả, Bác nói chuyện với nhân dân ra chào đón Bác tại ga Đình Dù, Văn Lâm.

- Lần thứ ba: Ngày 5-1-1958, Bác về thăm Hưng Yên. Sau khi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bác đã nói chuyện với cán bộ tỉnh, huyện, xã về chống hạn sản xuất. Gần trưa Người đi thăm nhân dân đang vét ngòi Triều Dương, xã Quốc Trị (nay là xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ) và dân công đào sông từ Phố Giác đến Chợ Thi (nay thuộc xã Hồng Quang, huyện Ân Thi).

- Lần thứ tư: Ngày 3-7-1958, Bác về Hưng Yên, nói chuyện tại Đại hội thi đua sản xuất vụ mùa giỏi tỉnh Hưng Yên, sau đó nói chuyện với đoàn đại biểu nhân dân thị xã Hưng Yên tại Văn phòng Uỷ ban hành chính tỉnh bên hồ Bán Nguyệt. Buổi chiều, Bác về thăm nhân dân xã Vạn Xuân (nay là xã Đình Dù, huyện Văn Lâm).

- Lần thứ năm: Ngày 20-9-1958, Bác về thăm công trường Đại thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải. Tại đây Bác nói chuyện với nhân dân các địa phương đang làm việc tại công trường.

- Lần thứ sáu: Ngày 16-10-1958, Bác về thăm công trường Đại thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải và nói chuyện với cán bộ, dân công và nhân dân xã Trung Kiên (nay là xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm) đang làm việc tại sông Đình Dù đoạn Như Quỳnh, Chợ Đậu .

- Lần thứ bảy: ngày 25-10-1958, Bác về thăm công trường Đại thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải lần thứ ba.

- Lần thứ tám: ngày 20-2-1959, Bác về thăm công trường Đại thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải lần thứ tư. Bác đến thăm anh chị em công nhân đang làm việc tại cống Xuân Quan (huyện Văn Giang).

- Lần thứ chín: Chiều ngày 15-9-1961, Bác về dự phiên họp tổng kết Hội nghị thuỷ lợi toàn miền Bắc, tổ chức tại Hưng Yên (Nhà thành, thị xã Hưng Yên). Sáng ngày 16-9-1961, Bác nói chuyện với hơn 15 nghìn cán bộ, nhân dân toàn tỉnh, đại biểu dự Hội nghị thuỷ lợi toàn miền Bắc, đại biểu tỉnh Long An và Sơn La kết nghĩa tại sân vận động thị xã Hưng Yên (nay là thành phố Hưng Yên). Chiều cùng ngày, Bác thăm và nói chuyện với nhân dân xã Nghĩa Dân, thăm lớp mẫu giáo thôn Thổ Cầu (xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động).

- Lần thứ mười: ngày 5-2-1966, Bác về thăm đơn vị công binh đang bắc cầu phao diễn tập trên sông Hồng. Người nói chuyện với đơn vị công binh và anh chị em dân quân trực chiến xã Mễ Sở (huyện Văn Giang).

Câu 3:

"Làm thuỷ lợi thì phải khó nhọc trong vài năm để được sung sướng muôn đời". Hãy cho biết Bác Hồ nói câu trên ở đâu, vào thời gian nào khi về thăm Hưng Yên?

Gợi ý trả lời:

Ngày 5/1/1958, Bác về thăm Hưng Yên, sau khi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bác đã đi thăm nhân dân đang vét ngòi Triều Dương, xã Quốc Trị (nay là xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ) và dân công đào sông từ Phố Giác đến Chợ Thi. Tại đây Người đã nói "Làm thuỷ lợi thì phải khó nhọc trong vài năm để được sung sướng muôn đời".

Câu 4:

"Xã Nghĩa Dân là "dân có nghĩa", phải ra sức tăng gia, sản xuất, thực hành tiết kiệm tốt, làm gương cho các xã khác". Hãy cho biết, Bác Hồ nói câu trên ở đâu, vào thời gian nào?

Gợi ý trả lời:

Sau khi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và nói chuyện với đồng bào, cán bộ tại sân vận động thị xã Hưng Yên, chiều ngày 16/9/1961, Bác Hồ đến thăm lớp mẫu giáo thôn Thổ Cầu (xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động). Trong buổi nói chuyện với nhân dân xã Nghĩa Dân, Bác đã nói "Xã Nghĩa Dân là "dân có nghĩa", phải ra sức tăng gia, sản xuất, thực hành tiết kiệm tốt, làm gương cho các xã khác" .

Câu 5:

Hãy nêu những nội dung cơ bản về "hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Gợi ý trả lời:

Những nội dung cơ bản về "hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" trong tư tưởng Hồ Chí Minh gồm:

- Mọi người đều phải có trách nhiệm với đất nước.

- Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là phải đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

- Phục vụ nhân dân là phải quan tâm, chăm lo mọi mặt của đời sống nhân dân, tìm cách thoả mãn các nhu cầu, lợi ích của nhân dân, trước hết là những nhu cầu thiết yếu nhất theo tinh thần.

- Phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và xác định vì dân mà làm việc.

- Phục vụ nhân dân là hướng dẫn nhân dân tự chăm lo cho đời sống của mình.

- Phục vụ nhân dân trước hết phải đề ra được các chủ trương, chính sách đúng đắn, vì lợi ích của nhân dân.

- Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân phải luôn luôn quán triệt cán bộ là công bộc, là đày tớ của dân.

Câu 6:

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, để nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Đảng cần thực hiện những giải pháp gì?

Gợi ý trả lời:

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, để nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Đảng cần thực hiện những giải pháp sau:

- Giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc, toàn diện hơn về Đảng.

- Phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự có đạo đức cách mạng.

- Phải giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng.

Câu 7:

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, để nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên cần làm gì?

Gợi ý trả lời:

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, để nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng rèn luyện, tu dưỡng toàn diện:

- Về nhận thức.

- Về chính trị, tư tưởng.

- Về đạo đức.

- Về văn hoá, học vấn, chuyên môn nghiệp vụ.

- Về phương pháp công tác, cách lãnh đạo.

Câu 8:

Hãy trình bày suy nghĩ, cảm xúc của bản thân về tình cảm của "Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ" hoặc về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".

Lưu ý:

Người trả lời có thể trình bày suy nghĩ, cảm xúc của bản thân bằng một hoặc nhiều hình thức (văn xuôi, thơ, nhạc…). Mỗi bài viết không quá 2.000 từ.


 

GỢI Ý TRẢ LỜI

Câu hỏi cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Câu 1:

Hãy nêu tóm tắt về thân thế, sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Gợi ý trả lời:

Đồng chí Nguyễn Văn Linh, tên thật là Nguyễn Văn Cúc, sinh ngày 1/7/1915 trong một gia đình công chức tại thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên.

Từ năm 1929, đồng chí đã tham gia Học sinh đoàn do Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội lãnh đạo. Ngày 1/5/1930, khi rải truyền đơn chống đế quốc, đồng chí bị địch bắt, kết án tù chung thân và đày đi Côn Đảo Năm 1936, do thắng lợi của Mặt trận Bình dân Pháp, đồng chí được trả tự do, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, tham gia hoạt động trong công nhân lao động ở Hải Phòng, Hà Nội. Đồng chí đã xây dựng cơ sở đảng, thành lập nhiều chi bộ và Thành uỷ lâm thời Hải Phòng.

Năm 1939, Đảng điều động vào công tác ở Sài Gòn, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. Cuối năm 1939, được phân công tham gia lập lại Xứ uỷ Trung Kỳ.

Đầu năm 1941, đồng chí bị địch bắt ở Vinh, chúng đưa về Sài Gòn xử án 5 năm tù và đày ra Côn Đảo lần thứ hai.

Năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, đồng chí được đón về Nam Bộ hoạt động ở miền Tây, sau đó lên Sài Gòn - Chợ Lớn trực tiếp lãnh đạo kháng chiến với các chức vụ Bí thư Thành uỷ, Bí thư Đặc khu uỷ Sài Gòn - Gia Định.

Năm 1947, đồng chí được bầu vào Xứ uỷ Nam Bộ; năm 1949, đồng chí tham gia Thường vụ Xứ uỷ Nam Bộ.

Từ năm 1957 đến năm 1960, đồng chí là quyền Bí thư Xứ uỷ Nam Bộ.

Năm 1960, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương chỉ định làm Bí thư Trung ương Cục và sau đó là Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam.

Năm 1976, đồng chí là Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 12-1976, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, được phân công giữ các chức vụ: Trưởng ban Cải tạo xã hội chủ nghĩa của Trung ương, Trưởng ban Dân vận Mặt trận Trung ương, Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam đến năm 1980. Sau đó, được phân công theo dõi thực hiện Nghị quyết của Đảng và Chính phủ ở các tỉnh miền Nam.

Tháng 12-1981, đồng chí làm Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 3-1982, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 6-1985, tại Hội nghị Trung ương 8, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị, làm Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh .

Tháng 6-1986, đồng chí được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, và được phân công Thường trực Ban Bí thư.

Tháng 12-1986, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và được Trung ương bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1987, đồng chí kiêm chức Bí thư Đảng uỷ Quân sự Trung ương.

Tháng 6-1987, đồng chí được bầu làm Đại biểu Quốc hội khoá VIII.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (tháng 6-1991), đồng chí được cử làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (tháng 6-1996), đồng chí được cử lại làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Do công lao và thành tích đối với cách mạng, đồng chí được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 60 năm tuổi đảng và nhiều huân chương, huy chương cao quý khác. Nhà nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tặng thưởng đồng chí Huân chương Vàng quốc gia. Nhà nước Cuba tặng thưởng đồng chí Huân chương Hôxê Mácti. Nhà nước Campuchia tặng thưởng đồng chí Huân chương Ăngco.

 

Câu 2:

Hãy cho biết trong những năm tháng xa quê, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã mấy lần về thăm và làm việc tại quê hương Hưng Yên?

Gợi ý trả lời:

Cả cuộc đời hoạt động và cống hiến cho cách mạng, dù bận lo công việc chung của đất nước, đồng chí Nguyễn Văn Linh vẫn dành sự quan tâm, theo dõi từng bước tiến của quê hương. Trong những năm tháng xa quê, đồng chí đã 6 lần về thăm và làm việc tại quê hương Hưng Yên.

- Năm 1967, đồng chí về thăm xã Giai Phạm.

- Năm 1977, đồng chí về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên (huyện hợp nhất Văn Giang và Yên Mỹ).

- Năm 1987, đồng chí về thăm xã Giai Phạm.

- Năm 1993, đồng chí về thăm thị xã Hưng Yên.

- Năm 1994, đồng chí về thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Hưng (tỉnh hợp nhất của Hải Dương và Hưng Yên), thăm huyện Mỹ Văn (huyện hợp nhất Mỹ Hào - Yên Mỹ - Văn Lâm), thăm xã Giai Phạm và dự lễ khởi công xây dựng trường tiểu học mang tên Nguyễn Văn Linh. Trong lần về thăm này, đồng chí đã đồng ý cho trường trung học cơ sở của xã được mang tên Nguyễn Văn Linh.

- Năm 1996, sau khi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, đồng chí đã về thăm xã Giai Phạm, thăm họ hàng, làng xóm. Đây là lần cuối cùng đồng chí về thăm quê.

Câu 3:

Điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) tại Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Linh ngày 29 tháng 4 năm 1998 đã trân trọng đánh giá những cống hiến lớn lao của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với cách mạng Việt Nam. Hãy nêu những ghi nhận của Trung ương về đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Linh trong thời gian đồng chí giữ cương vị Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Gợi ý trả lời:

Điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) tại Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Linh ngày 29 tháng 4 năm 1998 đã ghi nhận những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Linh trong thời gian đồng chí giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng như sau:

"Suốt nhiệm kỳ Đại hội VI, với cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng tập thể lãnh đạo nhạy bén, chủ động, sáng tạo, khôn khéo chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua những bước hiểm nghèo của thời kỳ xảy ra những biến động to lớn trên thế giới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và thu được những thành tựu rất quan trọng, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, cải thiện đời sống nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng chí đã nêu ra và kiên trì thực hiện đổi mới có nguyên tắc - đổi mới nhưng luôn luôn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

Câu 4:

Ngày 25/5/1987, trang nhất báo Nhân Dân đã đăng một bài báo quan trọng của tác giả N.V.L, đánh dấu sự ra đời một chuyên mục nổi tiếng trên báo Nhân Dân, được các báo khác và các đài phát thanh, truyền hình đăng tải lại. Hãy cho biết tên bài báo và ý nghĩa của chuyên mục mang tên bài báo đó.

Gợi ý trả lời:

Đó là bài báo "Những việc cần làm ngay" của tác giả N.V.L (tức Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh). Bài báo mở đầu cho chuyên mục "Những việc cần làm ngay" với những bài viết đầy tính chiến đấu, thẳng thắn chỉ ra những vấn đề vừa cấp bách, vừa cơ bản cần được giải quyết kịp thời nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI và các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương (khoá VI).

Bài cuối cùng của chuyên mục “Những việc cần làm ngay” đăng ngày 28-9-1990 trên báo Nhân Dân, nghĩa là chuyên mục này đứng trên báo Nhân Dân ba năm bốn tháng bốn ngày. Chuyên mục không chỉ giúp cho quần chúng biết, hiểu rõ Nghị quyết của Đảng, đấu tranh chống những kẻ không làm đúng, mà còn là dịp để phát huy quyền dân chủ, quyền công dân của quần chúng, từ đó yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền "đem các vụ việc đó ra xử lý về mặt Nhà nước, về mặt hành chính cũng như về mặt Đảng".

Chuyên mục "Những việc cần làm ngay" thực sự hợp lòng dân, tạo ra sinh khí mới lôi cuốn quần chúng hợp sức đấu tranh chống tiêu cực, góp phần làm trong sạch bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước; củng cố, tăng cường lòng tin của quần chúng với Đảng; thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Chuyên mục cũng có tác dụng tạo đà cho báo chí tham gia ngày càng mạnh mẽ và có hiệu quả hơn trên mặt trận chống tiêu cực.

Câu 5:

Hãy trình bày suy nghĩ, cảm xúc tâm đắc nhất của bản thân về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lưu ý:

Người trả lời có thể trình bày suy nghĩ, cảm xúc của bản thân bằng một hoặc nhiều hình thức (văn xuôi, thơ, nhạc…). Mỗi bài viết không quá 2.000 từ.
 

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu

"1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nghìn năm Văn hiến và Anh hùng"


I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước.

2. Người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.


II. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

A. Cấp Trung ương:

1. Giải tập thể: Được trao cho địa phương và đơn vị tổ chức cuộc thi tích cực và có hiệu quả nhất; có nhiều bài dự thi nhất; có nhiều người đoạt giải và những đơn vị công tác ở những địa bàn đặc biệt, bao gồm:

- 01 giải Đặc biệt, trị giá 20.000.000 đồng/giải.

- 03 giải Nhất, trị giá 10.000.000 đồng/giải

- 05 giải Nhì, trị giá 7.000.000 đồng/giải

-10 giải Ba, trị giá 5.000.000 đồng/giải

- 20 giải Khuyến khích, trị giá 2.000.000 đồng/giải


2. Giải cá nhân

- 01 giải Đặc biệt, trị giá 10.000.000 đồng/giải

- 03 giải Nhất, trị giá 7.000.000 đồng/giải

- 10 giải Nhì, trị giá 5.000.000đồng/giải

- 20 giải Ba, trị giá 2.000.000 đồng/giải

- 50 giải Khuyến khích, trị giá 1.000.000 đồng/giải

Tất cả các tập thể, cá nhân đoạt giải ngoài phần thưởng, còn được tặng Bằng chứng nhận của Ban chỉ đạo cuộc thi cấp Trung ương.

B. Giải thưởng cấp địa phương do BCĐ, BTC cuộc thi ở cấp địa phương quyết định.

III. THỜI HẠN VÀ NƠI NHẬN BÀI DỰ THI

1. Nơi nhận

- Các tầng lớp nhân dân và thanh thiếu niên của mỗi địa phương, đơn vị, gửi bài dự thi về Ban tổ chức cuộc thi cấp mình. Địa chỉ: Văn phòng Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh, thành phố và tương đương (thuộc địa bàn đơn vị người dự thi đang sinh sống, học tập, công tác).


- Người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam gửi bài dự thi như sau: Nếu bằng văn bản thì gửi về Thường trực Ban tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 62 Bà Triệu, Hà Nội. Nếu bằng thư điện tử thì gửi về địa chỉ: vanthu@hanoimoi.com.vn

2.Thời hạn

- Thời hạn cuối cùng nhận bài dự thi tại cấp tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc (sau đây gội tắt là cấp tỉnh) là ngày 31/5/2010 (tính theo dấu bưu điện).

- Thời hạn cuối cùng nhận bài dự thi cấp Trung ương là ngày 31/7/2010 (tỉnh theo dấu bưu điện).

IV. YÊU CẦU VỀ BÀI DỰ THI

- Bài dự thi chỉ sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Việt, hình thức viết tay hoặc đánh máy vi tính rõ ràng, sạch sẽ; bài dự thi ghi rõ: Họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, email (nếu là bài gửi qua Email đối với người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài ở Việt Nam) và đặc điểm bản thân (nếu cần thiết)


- Câu hỏi trả lời cần ngắn gọn, súc tích. Tranh, ảnh và các tài liệu minh họa cho bài dự thi phải phù hợp với câu trả lời.

- Cách thức trả lời các câu hỏi trắc nghiệm như sau: Đồng ý với phương án nào thì khoanh tròn vào phương án đó.


- Bài dự thi gửi qua đường bưu điện (phải dán tem), ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu "Thăng Long - Hà Nội nghìn năm Văn hiến và Anh hùng", địa chỉ nơi gửi, nơi nhận.


- Bài dự thi không hợp lệ, gồm:

+ Bài thi không đúng nội dung yêu cầu;

+ Bài thi bằng Photocopy;

+ Bài viết bằng các loại mực không rõ ràng;

+ Bài thi trả lời không đủ 100% số lượng câu hỏi;

(Ngoài ra, quá trình chấm bài xuất hiện các vấn đề không hợp lệ khác, Ban tổ chức cuộc thi sẽ hội ý, xem xét và quyết định).

Ban Tổ chức cuộc thi cấp TƯ sẽ cung cấp những thông tin cần thiết làm tài liệu tham khảo cho người dự thi nghiên cứu, trả lời câu hỏi. Thông tin đăng tải trên các báo: Hànộimới, Tiền Phong, Thanh niên, Sinh viên Việt Nam, Thiếu niên Tiền Phong, Tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ Thủ đô và một số báo chí khác.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI


Câu hỏi cuộc thi tìm hiểu

"1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nghìn năm Văn hiến và Anh hùng"

Trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc, Thăng Long - Hà Nội đã trở thành biểu tượng của Văn hiến - Anh hùng - Vì hòa bình, là niềm tự hào lớn lao của mỗi người dân đất Việt. Để hướng tới thời khắc lịch sử đặc biệt Thủ đô tròn 1.000 năm tuổi, trân trọng kính mời đồng chí, đồng bào và các bạn tham dự Cuộc thi tìm hiểu với chủ đề: "Thăng Long - Hà Nội nghìn năm Văn hiến và Anh hùng", câu hỏi như sau:

Phần I: 12 câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Trong bài "Chiếu dời đô", Hoàng đế Lý Thái Tổ đã xác định những lợi thế nào của đất Thăng Long?

a. Là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương.

b. Được thế rồng cuộn hổ ngồi.

c. Có núi cao sông dài.

d. Muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh.

Câu 2: Tòa thành cổ nhất trên đất Thủ đô là tòa thành nào?

a. Thành Đại La.

b. Thành Cổ Loa.

c. Thành cổ Sơn Tây.

d. Thành cổ Hà Nội.

Câu 3: Ngôi "Làng hai Vua" ở phía Tây Thủ đô - là quê hương của Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng và Ngô Vương Quyền, tên là gì?

a. Nhị Khê.

b. Thủ Lệ.

c. Hạ Lôi.

d. Đường Lâm.

Câu 4: Năm 1010, Hoàng đế Lý Thái Tổ đã cho xây Tòa chính điện Càn Nguyên của Kinh đô Thăng Long ở trên cao điểm nào?

a. Núi Cung.

b. Núi Nùng.

c. Núi Khán.

d. Núi Sưa.

Câu 5: Những công trình nào trong "Tứ đại khí" nước Đại Việt thời Lý - Trần đã được tạo tác ở Thăng Long?

a. Tháp Báo Thiên

b. Chuông Quy Điền

c. Tượng Quỳnh Lâm.

d. Vạc Phổ Minh

Câu 6: Trong khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội, di sản nào là của thời Lê?

a. Khuê Văn Các.

b. Đại Bái Đường.

c. Nhà Thái Học.

d. Bia Tiến Sỹ.

Câu 7: Trong khu di tích Hoàng thành Thăng Long có những giá trị nổi bật toàn cầu nào?

a. Có tầng văn hóa khảo cổ học dầy và rộng nhất.

b. Là nơi diễn ra sự giao thoa văn hóa của phương Đông và thế giới.

c. Là trung tâm chính trị, văn hóa, trung tâm quyền lực quốc gia trong suốt thời kỳ dài.

d. Liên quan chặt chẽ với những sự kiện quan trọng và các giá trị biểu đạt văn hóa nghệ thuật của quá trình hình thành và phát triển quốc gia độc lập gần một thiên niên kỷ.

Câu 8: Ngày 10 - 10 - 1954, đại quân ta tiến vào giải phóng Thủ đô qua những cửa ô nào?

a. Ô Quan Chưởng.

b. Ô Cầu Giấy.

c. Ô Cầu Dền.

d. Ô Chợ Dừa.

Câu 9: Năm 1966, từ địa điểm nào của Thủ đô Hà Nội, Bác Hồ đã phát biểu lời khẳng định chân lý: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do!"?

a. Phủ Chủ tịch.

b. Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (trước Nhà hát lớn).

c. Quảng trường 1 tháng 5 (trước Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội).

d. Quảng trường Ba Đình.

Câu 10: Trận "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng đường không của đế quốc Mỹ vào Thủ đô, đã diễn ra vào năm nào?

a. Năm 1968.

b. Năm 1972.

c. Năm 1973.
 
d. Năm 1975.

Câu 11: Cùng với biểu tượng "Vòng người nắm tay nhảy múa" này, vào năm 1999, vì đã có thành tích là thành phố tiêu biểu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương về quản lý đô thị, bình đẳng cộng đồng, gìn giữ môi trường, thúc đẩy văn hóa giáo dục, đặc biệt là chăm lo cho công dân và thế hệ trẻ, Hà Nội đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) trao tặng danh hiệu nào?

a. Thành phố của những giá trị nhân loại.

b.Thành phố Xanh - Sạch - Đẹp.

c. Thành phố Vì hòa bình.

d. Thành phố Di sản văn hóa thế giới.


Câu 12
: Hà Nội vinh dự đón nhận danh hiệu "Thủ đô anh hùng" vào dịp nào?

a. Kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội.

b. Kỷ niệm 30 năm trận "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"

c. Kỷ niệm 50 năm Giải phóng Thủ đô.

d. Kỷ niệm 995 năm Thăng Long - Hà Nội.


Phần II: Câu hỏi tự luận

Bạn viết một bài không quá 1.000 từ (theo thể bình luận, nêu cảm nghĩ, cảm tưởng...) của bạn về những câu mở đầu trong bài hát "Người Hà Nội" của Nguyễn Đình Thi: "Đây Hồ Gươm, Hồng hà, hồ Tây/Đây lắng hồn núi sông ngàn năm..."

 

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Đề cương, Câu hỏi
Get the Flash Player to see this rotator.