Thứ tư, 10/02/2010, 18:18

KẾ HOẠCH Hành động Tháng thanh niên năm 2010

Năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước. Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2010), chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII ( nhiệm kỳ 2010- 2015), tạo đà thực hiện thắng lợi Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010. Thực hiện Kế hoạch số 153-KH/TWĐTN ngày 17/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Hành động tháng Thanh niên năm 2010”, Ban thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yên triển khai Kế hoạch hành động Tháng thanh niên năm 2010 với các nội dung cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH
Hành động Tháng thanh niên năm 2010
(Số 61-KH/TĐ ngày 26/01/2010)
----------

Năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước. Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2010), chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII ( nhiệm kỳ 2010- 2015), tạo đà thực hiện thắng lợi Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010. Thực hiện Kế hoạch số 153-KH/TWĐTN ngày 17/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Hành động tháng Thanh niên năm 2010”, Ban thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yên triển khai Kế hoạch hành động Tháng thanh niên năm 2010 với các nội dung cụ thể như sau:

CHỦ ĐỀ: “Thanh niên hành động vì môi trường”.

PHƯƠNG CHÂM: “Mỗi thanh niên một hành động, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường”.

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên;

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên góp phần bảo vệ và xây dựng môi trường ở mỗi địa phương, đơn vị ngày càng xanh- sạch - đẹp;

- Tạo sự quan tâm, chăm lo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp và toàn xã hội trong bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ.

2. Yêu cầu:

- Các cấp bộ Đoàn tăng cường tổ chức các hoạt động từ cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức;

- Mỗi ngày Chủ nhật trong Tháng Thanh niên là một Ngày Chủ nhật Xanh.

II- CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI

1. Chủ đề hoạt động theo tuần trong Tháng thanh niên, cụ thể như sau:

1.1. Tuần thứ nhất: Bảo vệ môi trường;

1.2. Tuần thứ hai: Nghề nghiệp, việc làm;

1.3. Tuần thứ ba: An sinh xã hội;

1.4. Tuần thứ tư: Mừng sinh nhật Đoàn.

2. Định hướng hoạt động trong Tháng thanh niên, tập trung tổ chức 09 hoạt động sau:

2.1. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương; tuyên truyền về biến đổi khí hậu, tập huấn về phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trong đoàn viên, thanh thiếu nhi;

2.2. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm và vay vốn cho thanh niên;

2.3. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi; khám, chữa bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người nghèo và đối tượng chính sách;

2.4. Tổ chức các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, chuẩn bị tham gia hành trình “Vì biển đảo quê hương”;

2.5 Tổ chức đối thoại, trao đổi giữa cấp uỷ Đảng, chính quyền với các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên;

2.6. Bồi dưỡng, phát triển lớp đoàn viên 26/3; đẩy mạnh thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên;

2.7. Tổ chức “Ngày hội thanh niên với văn hoá giao thông”;

2.8. Tổ chức các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam”;

2.9. Tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2010) gắn với tổ chức ngày hội “Thanh niên khoẻ”, "Thiếu nhi khoẻ- Tiến bước lên Đoàn" trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, lồng ghép hoạt động tuyên dương cán bộ Đoàn giỏi, gặp mặt cán bộ Đoàn các thời kỳ.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh Đoàn:

1.1. Xây dựng kế hoạch hành động Tháng thanh niên năm 2010; thành lập Ban chỉ đạo Tháng thanh niên năm 2010 ( Có quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tháng thanh niên 2010 kèm theo); tổ chức triển khai kế hoạch; cử các đoàn công tác và cán bộ đi cơ sở để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện;

1.2. Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân & Đô thị là đơn vị Thường trực Tháng thanh niên năm 2010, hướng dẫn hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”; xây dựng kế hoạch và hướng dẫn tập huấn về phòng chống thiên tai, dịch bệnh; hướng dẫn tổ chức hoạt động “Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm”; theo dõi, tổng hợp và báo cáo các hoạt động Tháng thanh niên năm 2010;

1.3. Ban Tổ chức- Kiểm tra phối hợp với Ban Tuyên giáo hướng dẫn tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuyên dương, trao giải thưởng 26/3; theo dõi công tác bồi dưỡng, phát triển lớp đoàn viên 26/3;

1.4. Ban Tuyên giáo tham mưu tổ chức Lễ phát động Tháng thanh niên năm 2010; hướng dẫn tổ chức “Ngày hội thanh niên với văn hoá, giao thông”; hướng dẫn theo dõi thực hiện Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, chuẩn bị đoàn đại biểu và điều kiện tham gia hành trình “Vì biển đảo quê hương”; tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động của Tháng thanh niên;

1.5. Ban Thanh thiếu nhi- Trường học tham mưu hướng dẫn tổ chức ngày hội “Thanh niên khoẻ” trong đoàn viên, thanh niên; hướng dẫn tổ chức ngày hội "Thiếu nhi khoẻ- Tiến bước lên Đoàn" theo Hướng dẫn số 02/HD-HĐĐ ngày 13/02/2009 của Hội đồng Đội tỉnh; theo dõi tổ chức đồng loạt “Ngày hội Thanh niên khoẻ”, “Ngày hội Thiếu nhi khoẻ- Tiến bước lên Đoàn” trong học sinh, sinh viên và thanh thiếu nhi;

1.6. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên hướng dẫn tổ chức các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam”; hướng dẫn các hoạt động khám bệnh, cấp thuốc cho các đối tượng chính sách và người nghèo;

1.7. Tổ chức một số hoạt động lớn:

- Phát động Tháng Thanh niên năm 2010 gắn với tổ chức các hoạt động Ngày Chủ nhật xanh tại huyện Khoái Châu vào ngày 27/02/2010;

- Tổ chức kỷ niệm 79 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2010), trao giải thưởng 26/3 và phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng thời tổ chức Ngày hội “Thanh niên khoẻ”, "Thiếu nhi khoẻ- Tiến bước lên Đoàn" vào 24/3/2010 tại cụm trung tâm tỉnh;

1.8. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh, các Ban, đơn vị trực thuộc tỉnh Đoàn căn cứ kế hoạch chủ động xây dựng nội dung phù hợp với lĩnh vực, đối tượng phụ trách.

2. Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc:

2.1. Xây dựng kế hoạch hành động Tháng thanh niên năm 2010 của địa phương, đơn vị trong đó tập trung chỉ đạo:

- Đoàn cấp cở sở tổ chức triển khai tối thiểu 02 hoạt động;

- Đoàn cấp huyện và tương đương triển khai tối thiểu 04 hoạt động, trong đó lưu ý 02 hoạt động diễn ra đồng loạt:

+ Tổ chức Lễ ra quân Tháng thanh niên năm 2010 gắn với hoạt động Ngày Chủ nhật xanh đầu tiên vào ngày 28/02/2010;

+ Tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2010) và Ngày hội “Thanh niên khoẻ”, "Thiếu nhi khoẻ- Tiến bước lên Đoàn" lồng ghép hoạt động tuyên dương cán bộ đoàn giỏi, gặp mặt cán bộ Đoàn các thời kỳ được tổ chức đồng loạt vào ngày 25/3/2010.

Kế hoạch hành động Tháng thanh niên của các đơn vị gửi về Ban thường vụ tỉnh Đoàn trước ngày 10/02/2010.

2.2. Chế độ thông tin, báo cáo: Trước 08 giờ 00 phút ngày Thứ sáu hằng tuần trong Tháng Thanh niên năm 2010, các đơn vị báo cáo nhanh kết quả hoạt động về Ban thường vụ tỉnh Đoàn ( qua Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân & Đô thị tỉnh Đoàn. Điện thoại: 0321.3550.263; Email: Bantnntcndt@gmail.com). Báo cáo kết quả Tháng Thanh niên năm 2010 trước ngày 03/4/2010.

Ban thường vụ tỉnh Đoàn yêu cầu Ban thường vụ các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chủ động triển khai thực hiện thắng lợi các nội dung hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2010.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ

(Đã ký)

Trần Thị Thanh Thuỷ

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Kế hoạch
Get the Flash Player to see this rotator.