Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị 48 và Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2011

(Thứ năm, 16/06/2011, 15:48)

Báo cáo
77 Kb

 doc

1875
Tỉnh Đoàn Hưng Yên

Thực hiện Công văn số 10/BCĐ ngày 30/5/2011 của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Hưng Yên “V/v Báo cáo kết quả Chỉ thị 48 và Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia, phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2011.....